KKC%20breathing%20blond.jpg

 

 

התרומה שלך יכולה לשנות לילד את החיים 

(החמאה (צ'ק
העברה בנקאית
התרומה שלכם מאפשרת
אפשרויות תשלום:

לפקודת: קידס קיקינג קנסר ישראל ע"ר

רח' משה דיין 47
רעננה 43580

בנק הלאומי
בנק 10
סניף מספר: 942
מספר חשבון: 268400/42
שם החשבון: קידס קיקינג קנסר ישראל ע"ר
IBAN: IL48 0109 4200 0002 6840042
לחץ כאן
לנו לספק שיעורי אמנות לחימה לילדים חולים ללא עלות. בזכותכם מעגל גיבורים קיים